Английски
  [ НАЧАЛО ]  [ КОНТАКТИ ]  [ ИИКТ ]  [ БАН ]  
ИИКТ Секция по Компютърни мрежи и архитектури
 
Дейности
Проекти
История
Състав

Секция
"Компютърни мрежи и архитектури"

e наследник на секция "Разпределени изчислителни системи и мрежи от изчислителни машини" от бившия Институт по паралелна обработка на информацията - Българска академия на науките. Дейността на секция "Компютърни мрежи и архитектури" (КМА) обхваща анализ, изследвания, разработки и експерименти в следните области:

  • Широколентови компютърни мрежи. Специалисти на секция "Компютърни мрежи и архитектури" отговарят и осъществяват управлението, мониторинга, поддръжката и развитието на основния опорен възел на Българската изследователска и образователна мрежа (БИОМ), който се намира в ИИКТ и е свързан с европейската изследователска мрежа GEANT;

  • Сигурност и защитеност на глобалните компютърни мрежи, домашните компютърни мрежи, социалните мрежи, на разпределени изчислителни системи;

  • Виртуализирани разпределени изчислителни системи (Cloud Computing);

  • Реализация на запомнящи среди в разпределени изчислителни структури.

Grid Cluster