Англйски
  [ НАЧАЛО ]  [ КОНТАКТИ ]  [ ИИКТ ]  [ БАН ]  
ИИКТ Секция по Компютърни мрежи и архитектури
 
Дейности
Проекти
История
Състав

Staff
Доц. д-р Любен Боянов    
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име Любен Кирилов Боянов
Адрес Институт по Информационни и комуникационни технологии
Българска академия на науките
Акад. "Г. Бончев", Бл. 25А, Стая 211
София 1113
България
Телефон (+ 359 2) 979 66 16
E-mail

ОБРАЗОВАНИЕ
1989 Магистър по компютърни науки – Манчестерски университет
1985 Магистър по изчислителна техника – Технически университет София
1984 Бакалавър по изчислителна техника – Технически университет София

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
1986 доктор по компютърни науки – Манчестерски университет

ЕЗИЦИ
Английскиговоримо и писмено
Руски говоримо и писмено
Немски четене и слушане

ТРУДОВ СТАЖ
Доцент в Института по Информационнни и комуникационни технологии
2008 Изпълняващ длъжността директор на първия български суперкомпютърен център
1998 - 2000 Началник отдел международно сътрудничество в Министерството на околната среда и водите
2001 Директор дирекция международно сътрудничество в Министерството на науката и образованието

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
Паралелни компютърни архитектури
Симулационно моделиране
Компютърни мрежи
Комуникационни протоколи
Хардуер
Дистанционно обучение

ПРОЕКТИ
Любен Боянов е участвал в редица международни проекти по мрежи, комуникации, дистанционно обучение. През последните години той работи по проекти на ЕК, включително IST-Mentor, Center of Excellence BIS 21, CoreGRID, SEEGRID, BIS21++ (мениджър на проекта), EVALIPP (мениджър на проекта)

ПУБЛИКАЦИИ
20 публикации, включително 2 книги