Английски
  [ НАЧАЛО ]  [ КОНТАКТИ ]  [ ИИКТ ]  [ БАН ]  
ИИКТ Секция по Компютърни мрежи и архитектури
 
Дейности
Проекти
История
Състав

Staff
Акад. Кирил Боянов    
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име Кирил Любенов Боянов
Дата на раждане 22 Февруари 1935
Адрес Институт по Информационни и комуникационни технологии
Българска академия на науките
Акад. "Г. Бончев", Бл. 25А, Стая 212
София 1113
България
Телефон (+ 359 2) 979 66 17
E-mail
WWWPersonal page
Акад. Кирил Боянов

ОБРАЗОВАНИЕ
1966 Санкт-Петербургски държавен електротехнически университет (ЛЭТИ), к.т.н. (д-р)
1952 -1957 Висш Машинно-електротехнически институт (ВМЕИ), София, (Технически университет - София), Радиотехника

НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
2003 Академик - Българска академия на науките, София, България
1995 Академик - International Information Academy, Новосибирск, Русия
1989 Член кореспондент в Българска академия на науките, София, България
1982 Професор в Българска академия на науките, София, България
1975 Доктор на науките - Санкт-Петербургски държавен електротехнически университет, Русия
1973 Главен асистент - Университет за национално и световно стопанство, София, България

ТРУДОВ СТАЖ
2004 - 2010 Директор на Института по паралелна обработка на информацията - ИПОИ, Българска академия на науките
1996 - 2010 Ръководител на секция "Разпределени изчислителни системи и мрежи от изчислителни машини" в ИПОИ, Българска академия на науките
1992 - 1996 Директор на Централна лаборатория по Паралелна обработка на информацията (бивш Център по информатика и компютърни технологии) в Българска академия на науките
1986 - 1992 Директор на Института по микропроцесорна техника - София
1973 - 1986 Ръководител секция в "Централен институт по изчислителна техника" - София
1961 - 1973 Асистент в "Централен институт по изчислителна техника" - София

АКАДЕМИЧНО / ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Курсове по Компютърни науки в: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Технически университет - София, Българска академия на науките и др. Преподавател и ръководител на докторанти и студенти. Поканен лектор в много международни училища и конференции. Член на редакционната колегия на "Journal of New generation Computer systems" (Akademie Verlag Publ. - Берлин), "Studies in Informatics and Control " (Букурещ) и няколко български научни списания.

ПУБЛИКАЦИИ
Повече от 100 публикации на български. Повече от 30 публикации в чуждестранни научни списания и международни конференции. Автор и съавтор на 32 книги и ръководства (главно на български, няколко от тях на руски език). Редактор на 3 книги от конференции публикувани в Холандия.

ПАТЕНТИ
21 Български патенти

ПРОФЕСИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Член на съвети и консултантативни съвети на много български научни комитети. Член на повече от 30 международни програмни комитети. Член на IST консултативна група (ISTAG) в Европейската комисия. Управител на ICCC. Председател на Българското компютърно дружество на IEEE. Председател на националния IFIP комитет. Координатор на много международни проекти.

ЗНАЧИМИ НАГРАДИ
IPPP OUI STANDING SERVICE AWARD (1989)
IFIP – SILVER CORE (1992)
Академична награда за технически науки БАН (2000)
Златна значка на ФИТС „Асен Златаров” (2004)
Почетен знак на БАН „Марин Дринов” (2005)
Орден „Св. Св. Кирил и Методий” на лента (2005)